Prière (Op.158), Camille Saint-Saëns

Transcriptie voor orgel door Albert van der Hoeven

Transcription for organ by Albert van der Hoeven

Intieme en poëtische muziek, zeer geschikt als meditatief intermezzo op concerten of bruikbaar tijdens de liturgie.

Intimate and poetic music, very suitable as meditative intermezzo at concerts or useful during the liturgy in the church.

Prijs/Price: € 8,95